Saint-Étienne Outillage Andrézieux-Bouthéon (42)

septembre 26, 2014

 

realisation-tramet-outillage.01realisation-tramet-outillage.02
realisation-tramet-outillage.03realisation-tramet-outillage.04

Agence DALMASSO – Saint-Étienne

Charpente Métallique – Couverture – Bardage

Année de réalisation : 2011